Aardend Werk

Aardend Werk

Category:

Download PDF

Kleur en Kruid natuurlijk puur is een merknaam van Aardend-Werk, een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk. De kerntaken van de coöperatie bestaan in:
  • Biologische teelt van kruiden
  • verwerking (geforceerd drogen) tot biologische producten (controle BE-BIO-02)
  • arbeidsoriëntatie
  • taken van functioneel groenbeheer
  • taken van educatief groenbeheer
Via de integratie van kansengroepen geeft Aarde-nd-werk invulling aan haar sociaal oogmerk. De coöperatie gaat voor 100 % lokaal geproduceerde producten - van grondstof tot eindproduct. Aardend-Werk cvba-so is voortgevloeid uit een ESF-project 'Blauwdruk voor oprichting van een kruidencoöperatie volgens CSA-principes' welk in november 2013 positief gevalideerd werd. De coöperatie heeft een CSA-karakter en werkt samen met zowel 'producenten' als 'consumenten'.